Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Банки екологiчної iнформацiї
Лабораторна робота: Застосування СУБД Microsoft Access для створення БД екологічної інформації
Системою якого типу є СУБД MS Access?
Реляційного типу
Релятивістського типу
Системою «паблік рілейшнз»