Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Банки екологiчної iнформацiї
Лабораторна робота: Застосування СУБД Microsoft Access для створення БД екологічної інформації
Що покладено в основі СУБД MS Access?
Реляційна модель зв’язку між даними, поданими у вигляді таблиць
Релятивістська модель зв’язку між даними, поданими у вигляді таблиць
Модель «паблік рілейшнз» зв’язку між даними, поданими у вигляді