Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Банки екологiчної iнформацiї
Лабораторна робота: Застосування СУБД Microsoft Access для створення БД екологічної інформації
Що означає реляційна модель даних?
зв’язок між даними, поданими у вигляді таблиць
зв’язок між даними, поданими у вигляді баз даних
зв’язок між даними, поданими у вигляді банків даних