Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Банки екологiчної iнформацiї
Лабораторна робота: Застосування СУБД Microsoft Access для створення БД екологічної інформації
В чому полягає комерційна привабливість СУБД MS Access?
простота експлуатації та фіксована структура даних
Безкоштовність програмного забезпечення СУБД MS Access
Складність у використанні і невизначена структура даних