Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Банки екологiчної iнформацiї
Лабораторна робота: Застосування СКБД Microsoft Access для створення БД представлення екологічної інформації
В чому полягає особливість запиту на вибірку?
Видаляються дані, що задовільняють умовам відбору
Вибираються дані, що задовільняють умовам відбору
Вимовляються дані, що задовільняють умовам відбору
Вимальовуються дані, що задовільняють умовам відбору