Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Банки екологiчної iнформацiї
Лабораторна робота: Застосування СКБД Microsoft Access для створення БД представлення екологічної інформації
Тема: Редагування бази даних екологічної інформації.

Мета: Навчитись створювати найпростіші бази даних. Та засвоїти основні операції з базами даних.

Продовжити виконання лабораторної роботи