Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Банки екологiчної iнформацiї
Лабораторна робота: Застосування СКБД Microsoft Access для створення БД представлення екологічної інформації
Скільки умов відбору можна задати для простого запиту?

РОБОТА З ЗАПИТАМИ

У СУБД MS Access, поряд з найпростішими засобами пошуку та фільтрації даних, використовуються зручні, гнучкі та потужні засоби – запити. Запит – це вимога на відбір даних, що зберігаються в табли­цях, або вимога на виконання певних дій з даними. Запит дозволяє створити загальний набір записів із даних, що знаходяться в різних таб­лицях, та використовувати цей набір як джерело даних для форми або звіту. Якщо фільтр можна застосувати лише до однієї таблиці і у від­фільтрованій таблиці відображаються всі її поля, то за допомогою за­питів можна проглядати, аналізувати та змінювати дані з декількох зв’язаних таблиць, виконувати різноманітні обчислення над даними. Крім того, якщо разом з таблицею можна зберегти лише один фільтр (без імені), то запитів можна створити та зберегти з окремими іменами безліч. Запити також зручно використовувати для об’єднання даних, розташованих у декількох таблицях або в інших запитах. Окремо слід відмітити, що дуже часто користувачі БД не повинні мати доступу до таблиць БД (як було вже зазначено, таблиці – занадто цінні об’єкти, щоб з ними мав справу хто-небудь, крім розробника БД). Тому, якщо користувачу треба одержати дані з БД, він це може зробити за допомогою запитів.

Робота з запитами виконується на вкладці Запросы у вікні БД.

Одну
Дві
Три