Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Банки екологiчної iнформацiї
Лабораторна робота: Застосування СКБД Microsoft Access для створення БД представлення екологічної інформації
Які результати відображає перехресний запит?
Кількість полів
Типи полів
Статистичних розрахунків
Кількість помилок
Кількість звʼязків між таблицями