Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Техноекологія (Промислова екологія)
Лабораторна робота: Зневоднення осадів стічних вод центрифугуванням
Центрифугування зразка осаду стічної води при виконанні лабораторної роботи потрібно проводити при частоті обертів центрифуги
n = 30 об/хв.
n = 300 об/хв.
n = 3000 об/хв.