Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Техноекологія (Промислова екологія)
Лабораторна робота: Зневоднення осадів стічних вод центрифугуванням
Заповнюємо центрифужні пробірки модельним осадом стічної води.

Встановлюємо у центрифугу пробірки та закриваємо кришкою.

Продовжити виконання лабораторної роботи