Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Техноекологія (Промислова екологія)
Лабораторна робота: Зневоднення осадів стічних вод центрифугуванням
Зважуємо суху бюксу на терезах.

Маса бюкси дорівнює: m = 24,19 г

Продовжити виконання лабораторної роботи