Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Техноекологія (Промислова екологія)
Лабораторна робота: Вивчення адсорбційного методу очищення стічних вод
Деструктивна адсорбційна очистка стічної води супроводжується
знешкодженням вилучених із стічних вод забруднювачів разом з адсорбентом
утворенням шламів
вилученням забруднюючих речовин із адсорбенту з наступною їх утилізацією