Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Техноекологія (Промислова екологія)
Лабораторна робота: Вивчення адсорбційного методу очищення стічних вод
Фізична адсорбція – це вид адсорбції, зумовлений
силами міжмолекулярної взаємодії Ван-дер-Ваальса
утворенням поверхневої сполуки особливого виду
хімічною реакцією, що відбувається на поверхні адсорбенту