Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Техноекологія (Промислова екологія)
Лабораторна робота: Вивчення адсорбційного методу очищення стічних вод
Хемосорбція – це вид адсорбції, зумовлений
хімічною реакцією, що відбувається на поверхні адсорбенту
силами міжмолекулярної взаємодії Ван-дер- Ваальса
утворенням поверхневої сполуки особливого виду