Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Техноекологія (Промислова екологія)
Лабораторна робота: Вивчення адсорбційного методу очищення стічних вод
Адсорбенти поділяють на чотири типи (непористі, однорідно-великопористі, однорідно-дрібнопористі і неоднорідно-пористі) за показником (виберіть правильну назву показника):
гідравлічна крупність
лінійність
характер пористості