Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Техноекологія (Промислова екологія)
Лабораторна робота: Вивчення адсорбційного методу очищення стічних вод
Пори вуглецевих адсорбентів (за М.М. Дубініним) поділяють на макропори, перехідні пори, мікропори, субмікропори і супермікропори згідно показника (виберіть правильну назву показника):
величина ефективного радіуса пор
величина радіуса пор
величина ефективного діаметра пор