Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Техноекологія (Промислова екологія)
Лабораторна робота: Вивчення адсорбційного методу очищення стічних вод
Найчастіше для глибокого очищення стічних вод від органічних речовин застосовують процес
фізичної адсорбції
хемосорбції
активованої адсорбції