Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Техноекологія (Промислова екологія)
Лабораторна робота: Вивчення адсорбційного методу очищення стічних вод
Виберіть другу стадію виконання лабораторної роботи
побудова калібрувального графіка для визначення концентрації барвника на ФЕК
визначення початкової концентрації барвника у стічній воді
проведення очистки стічної води в адсорбційній колонці