Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Техноекологія (Промислова екологія)
Лабораторна робота: Вивчення адсорбційного методу очищення стічних вод
Виберіть четверту стадію виконання лабораторної роботи
проведення очистки стічної води в адсорбційній колонці
визначення кінцевої концентрації барвника у стічній воді та розрахунок ефективності очистки
визначення початкової концентрації барвника у стічній воді