Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Техноекологія (Промислова екологія)
Лабораторна робота: Вивчення адсорбційного методу очищення стічних вод
Вимірювання оптичної густину розчину з барвником на фотоелектроколориметрі здійснюється при чутливості
1
2
3