Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Техноекологія (Промислова екологія)
Лабораторна робота: Вивчення адсорбційного методу очищення стічних вод
Вимірювання оптичної густину розчину з барвником на фотоелектроколориметрі здійснюється при довжині хвилі
λ = 850 нм
λ = 800 нм
λ = 750 нм