Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Техноекологія (Промислова екологія)
Лабораторна робота: Вивчення адсорбційного методу очищення стічних вод
С1V1=C2V2 – вказана формула використовується для розрахунку
ефективності очистки стічних вод
концентрацій у розчинах серії розведення
об’ємів стічних вод