Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Техноекологія (Промислова екологія)
Лабораторна робота: Вивчення адсорбційного методу очищення стічних вод
Матеріали, реактиви, устаткування.

1 Адсорбційна колонка.
2 Терези.
3 Фотоелектроколориметр (ФЕК).
4 Піпетки.
5 Мірні колби місткістю 25 см3 та 1 дм3.
6 Хімічні склянки місткістю 200-400 см3.
7 Активоване вугілля.

Продовжити виконання лабораторної роботи