Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Техноекологія (Промислова екологія)
Лабораторна робота: Вивчення адсорбційного методу очищення стічних вод
Побудова калібрувального графіка.

Етап лабораторної роботи, що передбачає побудову калібрувального графіка, включає такі стадії:

1. Приготування вихідного розчину з відомою концентрацією барвника (0,5 г/л).

2. Приготування серії розведення з чотирьох розчинів з вихідного розчину та розрахунок отриманих концентрацій розчинів.

3. Визначення оптичної густини кожного розчину з відомою концентрацією.

4. Побудова графіка залежності концентрації від оптичної густини.

Продовжити виконання лабораторної роботи