Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Техноекологія (Промислова екологія)
Лабораторна робота: Вивчення адсорбційного методу очищення стічних вод
Приготування вихідного розчину концентрацією 0,5 г/л.

В даній лабораторній роботі в якості органічного забруднювача модельної стічної води використано барвник метиленовий синій.

Для приготування розчину з відомою концентрацією слід використовувати мірний посуд – мірну колбу місткістю 1 дм3.

Продовжити виконання лабораторної роботи