Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Техноекологія (Промислова екологія)
Лабораторна робота: Вивчення адсорбційного методу очищення стічних вод
На технічних терезах зважуємо наважку барвника в кількості 500 мг.
Продовжити виконання лабораторної роботи