Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Техноекологія (Промислова екологія)
Лабораторна робота: Вивчення адсорбційного методу очищення стічних вод
З цього розчину для побудови калібрувального графіка готуємо серію з чотирьох розчинів з відомою концентрацією шляхом розведення. Для цього у мірні колби на 25 см3 вносимо такі об’єми вихідного розчину барвника концентрацією 0,5 г/л: V1 = 5 см3; V2 = 10 см3, V3 = 15 см3, V4 = 20 см3. Доводимо дистильованою водою об’єм колб до мітки.
Продовжити виконання лабораторної роботи