Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Техноекологія (Промислова екологія)
Лабораторна робота: Вивчення адсорбційного методу очищення стічних вод
Розраховуємо концентрацію (C) кожного з чотирьох отриманих розчинів за формулою:

С1V=CV2,

де С1= 0,5 – концентрація вихідного розчину барвника;
V – об’єм розчину барвника, який було взято при приготуванні кожного з чотирьох розчинів;
V2 = 25 см3 – об’єм колб, у яких готували розчини розведення.
Продовжити виконання лабораторної роботи