Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Техноекологія (Промислова екологія)
Лабораторна робота: Вивчення адсорбційного методу очищення стічних вод
Розрахункова концентрація 3-го розчину дорівнює, г/дм3, (оберіть правильну відповідь):
C23=0,3
C23=0,03