Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Техноекологія (Промислова екологія)
Лабораторна робота: Вивчення адсорбційного методу очищення стічних вод
Підготовка фотоелектроколориметра (ФЕК) до вимірювання.

Включити прибор. Прогріти його протягом 30 хв.

Виставити довжину хвилі λ = 750 нм, чутливість – 2.

Наливаємо дистильовану воду у кювету до мітки та вставляємо її у гніздо порівняння. У положенні ручки «вліво» виставляємо шкалу оптичної густини на «ноль», користуючись маховиками «грубо», «точно». Наливати рідину в кювету потрібно обережно, тримаючи кювету за ребра і слідкуючи за тим, щоб на її поверхні не лишалось крапель води чи розчину або відбитків пальців, оскільки це буде формувати похибку вимірювання.

Продовжити виконання лабораторної роботи