Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Техноекологія (Промислова екологія)
Лабораторна робота: Вивчення адсорбційного методу очищення стічних вод

0272-02-044-00.gif

Будуємо графічну залежність оптичної густини (Dі) розчину від його концентрації (C). Для цього будуємо координатну площину, де вісь Х – це концентрація, вісь Y – оптична густина. Відкладаємо чотири точки з координатами (C; Dі) та з’єднуємо їх у графік прямолінійної залежності оптичної густини від концентрації.
Продовжити виконання лабораторної роботи