Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Техноекологія (Промислова екологія)
Лабораторна робота: Вивчення адсорбційного методу очищення стічних вод
Оптична густина стічної води після очистки дорівнює (виберіть значення, що відповідає зображенню).
Дкін.=0,005
Дкін.=0,009