Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Техноекологія (Промислова екологія)
Лабораторна робота: Вивчення адсорбційного методу очищення стічних вод
Використовуючи калібрувальний графік визначаємо кінцеву концентрацію у стічній воді (Скін.).
Продовжити виконання лабораторної роботи