Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Техноекологія (Промислова екологія)
Лабораторна робота: Вивчення адсорбційного методу очищення стічних вод
За визначеними концентраціями розраховуємо ефективність адсорбційної очистки по барвнику метиленового синього (ŋ, %) очистки згідно формули:

ŋ=(Cпоч. - Cкін.)∙100 / Cпоч.

ŋ=98
ŋ=88