Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Техноекологія (Промислова екологія)
Лабораторна робота: Вивчення адсорбційного методу очищення стічних вод
Оформіть протокол та видішліть його викладачу.

Лабораторна робота №2

Тема роботи. Вивчення адсорбційного способу очищення стічних вод.

Мета роботи: вивчити процеси очистки стічних вод від органічних барвників (на прикладі метиленового синього) за допомогою адсорбційного фільтра.

Матеріали, реактиви, устаткування: адсорбційна колона, технічні терези, ФЕК, мірні колби місткістю 25 см3 та 1 дм3, піпетки, хімічні склянки місткістю 200 – 400 см3, активоване вугілля.

Обробка результатів

1. Результати для побудови калібрувального графіка занести в таблицю 1.

Таблиця 1 – Значення концентрацій розчинів і їхніх оптичних густин для побудови каліброваного графіка

з/п

Об’єм розчину

розведення V1і, мл

Оптична густина розчину Di

Концентрація барвників у розчині,

С2і, г/л

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

2. Побудувати калібрувальний графік, за отриманими Вами в процесі виконання роботи точками.

3. За визначеними концентраціями барвника у стічній воді до очистки і після розрахувати ефективність очистки, використовуючи формулу:

;

4. Результати проведення адсорбційної очистки стічної води занести в таблицю 2.

Таблиця 2 – Результати проведення очистки стічної води

Оптична густина до очистки, DКонцентрація барвника до очистки,

г/л

Оптична густина після очистки, DКонцентрація барвника після очистки,

г/л

Час

адсорбції, хв.

Ефективність

очистки,

ŋ, %

      

5. Зробити висновок про ефективність методу для даного забруднювача.

Виконання лабораторної роботи закiнчено.
Оформiть та вiдiшлiть для перевiрки звiт по лабораторнiй роботi.