Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Техноекологія (Промислова екологія)
Лабораторна робота: Вивчення адсорбційного методу очищення стічних вод
Вкажіть переваги методу адсорбції
селективна очистка стічних вод, які містять декілька речовин, з можливістю їх рекуперації
невелика вартість адсорбенту
висока ефективність мембранних елементів