Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Техноекологія (Промислова екологія)
Лабораторна робота: Вивчення адсорбційного методу очищення стічних вод
Адсорбційний метод очищення широко застосовують для
глибокої очистки стічних вод від розчинених органічних речовин
глибокої очистки стічних вод від нерозчинених органічних речовин
глибокої очистки стічних вод від нерозчинених неорганічних речовин