Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Техноекологія (Промислова екологія)
Лабораторна робота: Вивчення адсорбційного методу очищення стічних вод
Вкажіть чинник, що впливає на ефективність адсорбційної очистки
хімічна природа адсорбенту
витрата електроенергії
витрата стічних вод