Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Техноекологія (Промислова екологія)
Лабораторна робота: Вивчення адсорбційного методу очищення стічних вод
Регенеративна адсорбційна очистка стічної води супроводжується
утворенням шламів
знешкодженням вилучених із стічних вод забруднювачів разом з адсорбентом
вилученням забруднюючих речовин із адсорбенту з наступною їх утилізацією