Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Техноекологія (Промислова екологія)
Лабораторна робота: Вивчення іонообмінного способу очищення стічних вод
Іоніти, що здатні до обміну аніонів, - це
катіоніти
аніоніти
амфоліти