Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Техноекологія (Промислова екологія)
Лабораторна робота: Вивчення іонообмінного способу очищення стічних вод
Іоніти, що здатні залежно від умов середовища до обміну як катіонів, так і аніонів
катіоніти
аніоніти
амфоліти