Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Техноекологія (Промислова екологія)
Лабораторна робота: Вивчення іонообмінного способу очищення стічних вод
Залежно від типу протиіонів __________ можуть бути в гідроксидній (ОН-формі), сольовій (хлоридній, сульфатній тощо) і змішаній формах - виберіть пропущене слово
катіоніти
аніоніти
амфоліти