Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Техноекологія (Промислова екологія)
Лабораторна робота: Вивчення іонообмінного способу очищення стічних вод
Залежно від типу протиіонів __________ можуть бути у воднево-гідроксильній, воднево-сольовій, гідроксильно-сольовій і сольовій формах - виберіть пропущене слово
катіоніти
аніоніти
амфоліти