Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Техноекологія (Промислова екологія)
Лабораторна робота: Вивчення іонообмінного способу очищення стічних вод
Виберіть марку аніоніту слабкоосновного
АВ
АН
АНКБ