Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Техноекологія (Промислова екологія)
Лабораторна робота: Вивчення іонообмінного способу очищення стічних вод
Тема: Вивчення іонообмінного способу очищення стічних вод.

Мета: Вилучення іонів важких металів із стічних вод за допомогою катіонітового фільтру .

Продовжити виконання лабораторної роботи