Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Техноекологія (Промислова екологія)
Лабораторна робота: Вивчення іонообмінного способу очищення стічних вод
Матеріали, реактиви, устаткування:

1 Катіонова колонка;

2 Терези;

3 Фотоелектроколориметр (ФЕК);

4 Піпетки;

5 Мірні колби місткістю 25 см3 та 1 дм3;

6 Хімічні склянки місткістю 200-400 см3;

7 Катіоніт марки КУ-2-8.

Продовжити виконання лабораторної роботи