Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Техноекологія (Промислова екологія)
Лабораторна робота: Вивчення іонообмінного способу очищення стічних вод
Приготування вихідного розчину концентрацією 0,1 моль/л.

Для цього визначаємо молекулярну масу CuSO4 ∙ 5H2O за таблицею Менделєєва – Mr(CuSO4 ∙ 5H2O) = 63,5 + 32 + 16 ∙ 4 + 5(2 ∙ 1 + 16) = 249,5 г/моль.

За пропорцією розраховуємо кількість речовини, необхідної для приготування 0,1 молярного розчину:

1М – 249,5 г/моль;

0,1М – Х г/моль.

Х = 0,1 ∙ 249,5 / 1 = 24,95 г/моль

Продовжити виконання лабораторної роботи