Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Техноекологія (Промислова екологія)
Лабораторна робота: Вивчення іонообмінного способу очищення стічних вод
Розраховуємо концентрацію (C) кожного з п’яти отриманих розчинів за формулою:

С1V=CV2,

де С1= 0,1 – концентрація вихідного розчину CuSO4 ∙ 5H2O,

V – об’єм 0,1 М р-ну CuSO4 ∙ 5H2O, який було взяти при приготуванні кожного з п’яти розчинів;

V2 = 25 см3 – об’єм колб, у яких готували розчини розведення.

Продовжити виконання лабораторної роботи