Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Техноекологія (Промислова екологія)
Лабораторна робота: Вивчення іонообмінного способу очищення стічних вод
Оптична густина стічної води до очистки дорівнює (виберіть значення, що відповідає зображенню).
Дпоч.=0,21
Дпоч.=0,188