Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Техноекологія (Промислова екологія)
Лабораторна робота: Вивчення іонообмінного способу очищення стічних вод
Нерозчинні сполуки, які містять у своєму складі функціональні групи, які здатні до обміну з електролітами, - це
іоніти
адсорбенти
флокулянти